سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ایران قدیم
نوشته شده در تاریخ شنبه 90/10/3 توسط ایران قدیم | نظر

درفش کاویانی : نخستین درفش که بدست کاوه آهنگر و در جریان خیزش او بر علیه زهاک تازی ساخته شد .

phoca thumb l Fereydoon تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش هخامنشیان : در هنگام هخامنشیان ایران داری چندین درفش که البته دارای چهره ای نزدیک به هم می باشند بوده است .

phoca thumb l Hakhamaneshian2 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

phoca thumb l Hakhamaneshian تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

phoca thumb l Hakhamaneshian3 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش اشکانیان : به شوند نابودی یادگارهای اشکانیان آگاهی درستی از چهره درفش آنان در دست نیست اما با توجه به گواهی اندک درفش آنان به گونه زیر بوده است .

phoca thumb l Ashkaniyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش ساسانیان : همانگونه که میدانید درفش رسمی ایران در زمان ساسانیان همان درفش کاویانی یعنی نخستین درفش ایران بود که با توجه به مهر ساسانیان به ایران کهن آن را برگزیدند، به گواهی تاریخ این درفش در هنگام تازش عرب ها به ایران و در جریان جنگ قادسیه و پس از کشته شدن رستم فرخزاد سپهسالار ایران بدست عرب ها پاره پاره و بخش های گوناگون آن میان آنان تقسیم میشود.

phoca thumb l Sasanian تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش سیاه جامگان ( پیروان ابومسلم خراسانی)

phoca thumb l Siah%2520Jamegan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش سرخ جامگان ( پیروان بابک خرمدین )

phoca thumb l Sorkh%2520Jamegan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش غزنویان

phoca thumb l Ghaznaviyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش سلجوقیان

phoca thumb l Saljooghiyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش تیموریان

phoca thumb l Teymooriyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش صفویان

phoca thumb l Safaviyeh1 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

phoca thumb l Safaviyeh2 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

phoca thumb l Safaviyeh3 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش افشاریان

phoca thumb l Afshariyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

phoca thumb l Afshariyan2 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش زندیان

phoca thumb l Zandiyeh تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش قاجاریان

phoca thumb l Ghajariyeh تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

phoca thumb l Ghajariyeh2 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

phoca thumb l Ghajariyeh3 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش پهلویان

phoca thumb l Pahlaviyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

درفش جمهوری اسلامی ( نظام کنونی در ایران)

phoca thumb l Jomhoori%2520Eslami تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ ما Tarikhema.ir

 


ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت